BPD

Nama-Nama BPD Desa

No Nama Jabatan Alamat
1 H. Rusmad, HU Ketua BPD RT. 04
2 Abdul Kadir Wakil Ketua BPD RT. 09
3 Marsukah Sekretaris BPD RT. 09
4 H. Albariansyah Anggota BPD RT. 07
5 H. M. Taher Anggota BPD RT. 05
6 Kaharuddin Anggota BPD RT. 09
7 Ikhsan Gunawan Anggota BPD RT. 04
8 Qamaruddin, AR Anggota BPD RT. 14
9 Abdul Hadi Anggota BPD RT. 09
10 Hj. Lismah Anggota BPD RT. 04
11 Nela F. Anggota BPD RT. 05