Karang Taruna

 •  PEMBINA  H. ABDUL SALAM ( KEPALA DESA )
  KETUA AHMAD RIFA’I HUSIN
  WAKIL KETUA TAJUDDIN
  SEKRETARIS AZHAR MAULANA S.IP
  BENDAHARA MUSRIPIN
  SEKSI – SEKSI
  SEKSI PEMUDA DAN OLAHRAGA :
   1. ANCAH
  SEKSI PENDIDIKAN PELATIHAN :
   1. SAHRUDDIN
  SEKSI KEROHANIAN DAN PENGEMBANGAN MENTAL :
   1. NASRULLAH
   2. MUHAMMAD TAHER
   3. ABDUL KADIR
  SEKSI KESEHATAN :
   1. ABU BASYAR
  SEKSI KEAMANAAN :
   1. MUHDAR